main slider main slider

Międzynarodowa Konferencja zatytułowanaCONFERNCE

”Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders”

 2 grudnia 2020 December 02 2020
UKSW, Wóycickiego 1/3, Warsaw

Międzynarodowa Konferencja zatytułowanaInternational Conference on

”Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders”

 2 grudnia 2020 December 02 2020
UKSW, Wóycickiego 1/3, Warsaw

Szanowni Państwo,Dear All,

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie w kontekście organizacji konferencji naukowych. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Uczestników wydarzenia, w imieniu Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszam do udziału w Konferencji online’owej zatytułowanej Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders. Wydarzenie będzie miało miejsce 2 grudnia 2020 roku (9:15 – 15:40). Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i klinicznych w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń stresopochodnych, psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości. Wykład inauguracyjny pt. ”Recent Advances in the Management of Eating Disorders” wygłosi znany w świecie autorytet naukowy i kliniczny prof. JANET TREASURE z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki King’s College w Londynie. Swoją obecnością zaszczyci nas również światowej sławy naukowiec – prof. RICHARD FRACKOWIAK, który zaprezentuje wykład na temat najnowszych osiągnięć neuroobrazowania i informatyki w rozumieniu zdrowego i chorego mózgu. Ponadto zaproszenia do wygłoszenia prezentacji przyjęli eksperci z instytucji naukowych oraz renomowanych ośrodków klinicznych z: Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Konferencja stanowi formę krótkiego kształcenia skierowaną do środowiska naukowego i klinicznego, w tym: psychologów, lekarzy, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, pedagogów, socjologów a także studentów. Ze względu na online’owy charakter Konferencji, podjęliśmy decyzję o zniesieniu opłat za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że program spotka się z Państwa zainteresowaniem, a konferencja stanie się kolejnym szerokim forum wymiany wiedzy naukowej i doświadczeń. Sadly, the COVID-19 pandemic has challenged standard model of face-to-face conferences, therefore on the behalf of the Psychosomatic Centre of the Institute of Psychology UKSW in Warsaw I am delighted to welcome you All to our Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders which is to be held on the 2nd December 2020 (9:15 am – 3.40 pm) as a fully virtual meeting. We would like to invite you to a series of lectures on the recent scientific and clinical advances in eating, stress-related, psychosomatic, and personality disorders. The inaugural lecture entitled, “Recent Advances in the Management of Eating Disorders” will be given by Prof. JANET TREASURE, a world-renowned scientific and clinical authority from the Institute of Psychiatry, Psychology, & Neuroscience at the King’s College London. Another world-renowned scientist who will honor us with his presence will be Prof. RICHARD FRACKOWIAK who will present a lecture on the recent advances in neuroimaging and informatics in the understanding of brain health and disease. In addition, invitations to give lectures have been accepted by experts from scientific institutions and prestigious clinical centers from France, Germany, Italy, Poland, and the United Kingdom. Because the Conference will take place as a virtual meeting, we decided to waive the fees for participation. We hope that the program will meet with your interest and the conference will become a wide forum of the exchange of scientific knowledge and experience.


Z poważaniemWith my best wishes
Kind regards

Przewodnicząca Komitetu OrganizacyjnegoThe Head of the Organizing Committee
Dr hab. n.med. Katarzyna Kucharska
prof. nadzw. UKSW
Katarzyna Kucharska
Associate Prof./Consultant Psychiatrist

  •  2 grudnia 2020 roku December 02, 2020
  •  Rozpoczęcie o godz. 9:15 Start at 9:15 am

WykładowcySpeakers

Zarejestruj się - im wcześniej tym lepiej!Register - the sooner, the better!

OrganizatorOrganizer

Centrum Psychosomatyki i Psychologii ZdrowiaThe Center of Psychosomatics and Health Psychology at the Institute of Psychology of Cardinal Stefan Wyszyński University

więcejmore

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
pokój 1441
01-938 Warszawa
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Institute of Psychology
1/3 Wóycickiego Street, 01-938 Warsaw
Building no. 14
Room 1441

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia (CPiPZ) – łączy zakres wiedzy akademickiej z zakresu psychologii i medycyny z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. The Center of Psychosomatics and Health Psychology (CPHP) - combines the academic knowledge in the field of psychology and medicine with an integrative approach, taking into account the relationships between the mind, biology, and somatics that make up human well-being.

REJESTRACJAREGISTRATION

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji We invite you to register for the conference

In order to participate in the conference, you need to register. The conference is free of charge. In order to participate in the conference, you need to register. The conference is free of charge.